Светът е безкраен

mother_earth_by_be_a_painter-d4aekir

Това на пръв поглед просто твърдение всъщност обхваща различни измерения, повечето от които непонятни за нас

Числото π съдържа в себе си безкраен брой комбинации, които никога няма да узнаем. В него е кодиран целият свят – такъв, какъвто някога е бил и някога ще бъде.

Земята като планета е с кълбовидна форма, което означава, че на нея няма точка, която да разглеждаме като „последна“ или „най-крайна“. А всяко нещо без край е безкрайно, чисто и просто.

Вселената е необятна – предполага се, че се разширява непрекъснато, и никой не знае дали тя има край и как би изглеждал той.

Вероятно съществуват безброй много паралелни вселени, които се различават от нашата по всеки възможен начин, но също и такива, при които разликата е само в детайлите.

Микрокосмосът също е безкраен. Веществата са съставени от молекули, молекулите – от атоми. В атомите електрони обикалят около ядро с протони и неутрони, които на свой ред са съставени от кварки. Колко ли навътре можем да проникнем?

Безкрайни са посоките, които животът може да поеме. Цялото ни индивидуално и колективно съществуване представлява точно една от многото възможни негови вариации.

Всеки човек се различава от останалите не само по външния си вид, но и по своето възприятие. Два еднакви индивида не съществуват и никога не са съществували, дори в различно време.

Въображението е безкрайно или поне се вписва в собствената ни дефиниция за безкрайност.

Този списък има потенциала да бъде безкрайно дълъг, но въпреки това свършва тук.