Най-често използваните фрази в интернет

Кръговратът на Фейсбук: изрази като тези циркулират непрекъснато и често събират най-много харесвания

Кръговратът на Фейсбук: фрази като тези циркулират непрекъснато и често събират най-много харесвания

Интернет-пространството като най-масово достъпната виртуална реалност бива „населявано“ от толкова много хора, че социалните структури в него и в истинския живот често се припокриват. Затова и се нарича реалност – макар и виртуална, тя все пак е отражение на същинската такава.

Именно социалните мрежи като най-предпочитаното място за пребиваване в интернет съдържат важни сведения за отделните потребители и за признаците на прослойката, която те представляват. В по-общ план интерес могат да представляват и народите, тъй като прослойките, които те обединяват, споделят общи признаци въпреки различията си.

Затова обект на изследване на тази статия са българите като народ и тяхното поведение в интернет, а по-конкретно най-преекспонираните фрази в българската интернет-култура.

Следва списък с цитати, които постоянно биват използвани в социалните мрежи от хора, разнообразни по произход и заемана длъжност. Въпреки че цитираните изказвания в много случаи са дословни, те често варират в зависимост от контекста, но смисълът им си остава един и същ, поне в рамките на интернет-пространството. Освен фиктивен пример под всяко изказване е поместено и неговото значение, което бива формулирано според разбиранията на автора.

Избиване на комплекси
Когато нечие поведение по някакъв начин се отклонява от нормалното или общоприетото, този израз често бива използван като най-логичното възможно обяснение за това.
Гледай го как се държи с момичето! Това за мен си е чисто избиване на комплекси!

Не е смешно, а направо трагично
Този израз обикновено намира употреба, когато важни въпроси, касаещи състоянието на българската държава, биват примесени с хумор. Чрез тази на пръв поглед безсмислена констатация авторът се стреми да подчертае неуместността на този вид хумор и да се изяви като човек, който въпреки всичко запазва своята сериозност.
Виждат, че всички се забавляват от абсурда, който в момента се случа в парламента. Това обаче не е смешно, а направо трагично!

Като не ви харесва, защо коментирате?
Този израз влиза в употреба, когато неговият автор показва неспособност да възприеме нечие чуждо мнение поради убеждението, че единствено неговото има право да бъде чуто.
Изпълнението му беше прекрасно, спор няма. Като не ви харесва, тогава защо коментирате?

Но ние българите непременно трябва да оплюем всичко, нали?
С този реторичен въпрос неговият автор цели да се дистанцира от останалите българи и едновременно с това да се самоопредели като техен достоен представител (оттам и личното местоимение ние).
Момичето в действителност е много красиво, всеки може да види това. Но ние българите непременно трябва да оплюем всичко и всеки, нали?

Лично аз…/Това за мен…
Използва се, когато авторът иска да въведе своята позиция – често с претенцията, че тя е правилната и единствената валидна такава.
Лично аз не виждам нищо лошо в този случай, това е абсолютно нормално!
Това за мен е ужасно, такива хора не трябва да съществуват!

Добре де, аз не можах да разбера…
Изпълнява същата функция като предишния израз, но тук авторът директно се позовава на чуждото мнение само за да го отрече и по този начин да утвърди своето собствено.
Добре де, аз така и не можах да разбера какво ви е направил човекът, че го нападате така? Вярно, че е постъпил неправилно, но трябва ли да се държите така с него?

Ти чуваш ли се?
С употребата на този реторичен въпрос неговият автор поставя под съмнение психичното състояние и трезвата преценка на онзи, с чието мнение не е съгласен.
Ти чуваш ли се какво говориш? Кога преди пенсиите са били толкова ниски?

Много точно казано!
Използва се най-често като коментар, с който авторът цели да покаже пълното си съгласие с нечие чуждо мнение. Нерядко бива придружен от допълнителна информация, която обикновено няма нищо общо с темата.
Браво, много точно казано! И аз мисля, че бежанците трябва да си ходят, просто нямат място тук! Както Дарвин е казал…

Ама в тая държава какво ли е наред!?
Реторично възклицание, което често бива използвано, за да бъде подчертано недоволството на автора от неуредиците в държавното устройство. Обикновено подобна реакция бива проворикарана от почти всяко събитие.
Ето, че пак арестуват невинните, а психопатите се разхождат свободно по улицата. Ама в тая държава какво ли някога е било наред!?

Аман от…!
В този израз се съдържа нескритата ненавист на автора към определена прослойка и всички нейни представители без изключение.
Аман от тези политици! Колко още ще грабят от държавата?

Въпреки всичко остава въпросът доколко такива изказвания са показателни за личността на техните автори и дали на базата на тях могат да бъдат направени адекватни изводи за народопсихологията на българина.