Еволюцията на българския патриот

Обособяването на Българикус патриотикус като отделен вид обръща еволюцията в обратна посока

Обособяването на Българикус патриотикус като отделен вид обръща еволюцията в обратна посока

Генетична мутация, състояла се в последните десетилетия, лежи в основата на окончателно разцепление в българския биологичен род Българикус. В резултат на този необратим процес геномът на засегнатата популация бива променен до такава степен, че обособяването на отделен вид е наложително.

„До този момент не можехме да заявим категорично, че Българикус патриотикус в действителност съществува, тъй като фенотипът му не се различава драстично от този на останалите видове“, коментира експерт, който пожела да остане анонимен. Той твърди още, че въпреки промяната в генома Българикус патриотикус ще може свободно да продължи кръстоската си с всички останали видове от рода Българикус.

Според друг източник последните няколко години популацията на хибридни видове е нараснала драстично. Доказателство за това са доминантните алели, преобладаващи в генотипа на Българикус патриотикус, които надделяват над рецесивните, типични за останалите видове от рода Българикус. Някои от тези алели отговарят за основния белег, отличаващ фенотипа на Българикус патриотикус от този на останалите видове, а именно пристрастието към общи белези, присъщи на целия род Българикус, и тяхното категорично утвърждаване независимо от обстоятелствата. Важно уточнение е, че проявлението на конкретните алели зависи от тяхната честота, което е и причина фенотипът не винаги да е ясно изразен.

Наблюдава се и виртуална изолация в общия хабитат, населяван от целия род Българикус – социалните мрежи. Въпреки това учените са категорични, че тя сама по себе си не е отговорна за разцеплението на рода, но най-вероятно е спомогнала за ускоряването на процеса поради постоянните смущения, от които бива съпътствана. Последното такова смущение е било регистрирано съвсем скоро. То е било предизвикано от несъответствието във фенотипа на Българикус патриотикус с този на останалите видове не само от същия род, но и от цялото европейско семейство.

Следва компилация от проби, иззети директно от хабитата на отбрани екземпляри от вида Българикус патриотикус, при които фенотипът се проявява екстремно. Експертите вярват, че те са ключови за по-нататъшното класифициране на вида и разграничаването му от останалите видове. С оглед на реалистичността пробите са представени в суров и нецензурен вид.

proba

Някои учени дори твърдят, че при сравняване на генома на новия вид с този на видовете от рода Патриотикус абсурдикус, който принадлежи към европейското семейство, се забелязват значителни прилики. Именно поради тази причина в бъдеще е възможно Българикус патриотикус да напусне българския род и окончателно да се присъедини към по-мащабния такъв, където компания ще му правят Патриотикус хитлерикус и редица други видове, повечето от които клонят към изчезване.