Monthly Archives: февруари 2015

Малцинствата – нашите и вашите

fo-7white-1brown-eggs-608

Разнообразието от личности в България не може да бъде сведено само до два цвята

Всеки месец ставаме преки или косвени свидетели на множество конфликти, в центъра на които стоят етническите малцинства на България. Най-голям проблем представлява неприемливото поведение на част от ромските граждани, което често предизвиква вълни от недоволство у мнозинството българи.

И въпреки че именно етническите малцинства най-често стават обект на ожесточена дискусия в медиите, те не са единствените, които заслужават внимание. Дори ако добавим към списъка хората с нестандартна сексуална ориентация, неграмотните и безработните, то далеч не сме изчеприли възможните варианти. Чети нататък