Monthly Archives: ноември 2014

Най-често използваните фрази в интернет

Кръговратът на Фейсбук: изрази като тези циркулират непрекъснато и често събират най-много харесвания

Кръговратът на Фейсбук: фрази като тези циркулират непрекъснато и често събират най-много харесвания

Интернет-пространството като най-масово достъпната виртуална реалност бива „населявано“ от толкова много хора, че социалните структури в него и в истинския живот често се припокриват. Затова и се нарича реалност – макар и виртуална, тя все пак е отражение на същинската такава.

Именно социалните мрежи като най-предпочитаното място за пребиваване в интернет съдържат важни сведения за отделните потребители и за признаците на прослойката, която те представляват. В по-общ план интерес могат да представляват и народите, тъй като прослойките, които те обединяват, споделят общи признаци въпреки различията си.

Затова обект на изследване на тази статия са българите като народ и тяхното поведение в интернет, а по-конкретно най-преекспонираните фрази в българската интернет-култура. Чети нататък

Еволюцията на българския патриот

Обособяването на Българикус патриотикус като отделен вид обръща еволюцията в обратна посока

Обособяването на Българикус патриотикус като отделен вид обръща еволюцията в обратна посока

Генетична мутация, състояла се в последните десетилетия, лежи в основата на окончателно разцепление в българския биологичен род Българикус. В резултат на този необратим процес геномът на засегнатата популация бива променен до такава степен, че обособяването на отделен вид е наложително. Чети нататък

Учителко, целувам ти ръка

Идеалистичните образи са просто очертани, но в живота не всичко е черно и бяло

С честването на Деня на народните будители няма как да не си зададем въпроса доколко актуална е ценностната система, лежаща в основите на този празник. Животът и делото на десетки български дейци от епохата на Възраждането ни напомнят колко важно е съзнанието на народа да бъде будно, за да може той да устои на външните заплахи, целящи да потиснат и дори да заличат неговата идентичност. Един век по-късно посланието на тези българи, така старателно съхранявано през поколенията, е достъпно до нас в непроменен вид, сякаш застинало във времето. Но какво се случва, когато го изтръгнем оттам, изчистим паяжините и се опитаме да го застопорим в XXI век? Чети нататък